Alle vores konsulenter arbejder socialfagligt og besidder forskellige specialiseringer samt har et dybt kendskab til feltet. Vi prioriterer ordentlighed og tillid højt og alle vores konsulenter har rene straffe- og børneattester.

Vores dedikeret team af konsulenter repræsenterer mangfoldighed i køn, alder, etnicitet og kompetencer.

Desuden deltager vores konsulenter i kontinuerlig sparring, supervision og uddannelse, for at sikre den bedst mulige indsats. Som en del af vores engagement i at levere kvalitetsrådgivning samarbejder Videre.nu med ekstern børnepsykolog og børnepsykiater.

.

Medarbejdere
Rikke Wallin
Leder og socialkonsulent
Manal Staunsager
Socialfaglig koordinator
Trine Bjerre
Socialkonsulent
Mette Nordestgaard
Socialkonsulent
Akiba El-Hady
Socialkonsulent
Bente Theresia Hemmingsen
Socialkonsulent
Aram Nasrallah
Socialkonsulent
Lena Berit Pedersen
Socialkonsulent
Christian Christiansen
Socialkonsulent
Tina Pipa
Socialkonsulent
Signe Hammer
Socialkonsulent
Ricco Hagenflindt
Administrativ medarbejder
Louise Rosenkilde
Socialkonsulent
Zuhura Nielsen
Socialkonsulent
Rikke Lindberg Viuf
Socialkonsulent
Erfaring

Videre.nu har oparbejdet 20 års erfaring indenfor børne- og familieområdet i foreløbigt 17 forskellige kommuner.

Videre.nu samarbejder med relevante faggrupper for at skabe en helhedsorienteret og koordineret, der fremmer trivsel og udvikling hos familier, børn og unge.

Vi har succes med at arbejde målrettet indenfor nærmeste udviklingszone og implementere struktur og forudsigelighed i hjemmet. Dette inkluderer støtte til forældre i grænsesætning, konflikthåndtering, basale omsorg og udviklende aktiviteter.

Videre.nu har succes med at reintegrere børn og unge i skolen, yde lektiehjælp, støtte opstart og fastholdelse af fritidsaktiviteter, facilitere deltagelse i sociale fællesskaber og motivere til ungdomsuddannelse samt hjælpe med jobsøgning.

Den primære opgave

Videre.nu er en forandringsskabende virksomhed med engagerede og kompetente konsulenter hvis speciale er at:

 • Se og bruge familiens egne iboende ressourcer 
 • Støtte børn og unge i at få en tryg opvækst hvor fokus er, at skabe de bedste udviklingsbetingelser for et godt liv
 • Støtte unge i at færdiggøre eller påbegynde en uddannelse og fx understøtte den unge i at flytte i egen bolig
 • Lytte og hjælpe forældremyndighedsindehaveren med at forstå, tackle og støtte barnet i, at være anbragt
 • Facilitere rådgivnings- og vejledningsforløb til forældre
 • Varetage støttet- og overvåget samværsopgaver
 • Mentorstøtte til voksne mhp. udvikling og afklaring af arbejdsevne
 • Se og bruge familiens egne iboende ressourcer 
 • Støtte børn og unge i at få en tryg opvækst hvor fokus er, at skabe de bedste udviklingsbetingelser for et godt liv
 • Støtte unge i at færdiggøre eller påbegynde en uddannelse og fx understøtte den unge i at flytte i egen bolig
 • Lytte og hjælpe forældremyndighedsindehaveren med at forstå, tackle og støtte barnet i, at være anbragt
 • Facilitere rådgivnings- og vejledningsforløb til forældre
 • Varetage støttet- og overvåget samværsopgaver
 • Mentorstøtte til voksne mhp. udvikling og afklaring af arbejdsevne