Efterværn

Kontaktpersonens vigtigste kerneopgave er at: 

  • Skabe en tillidsfuld kontakt til den unge
  • Støtte den unge i at blive aktør i eget liv

Kontaktpersonens arbejde er:

At understøtte og bidrage til, at den unge får etableret en god overgang til en selvstændig tilværelse i voksenlivet.

At motivere, understøtte og fastholde den unge i uddannelse og beskæftigelse, samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig og viden omkring daglig økonomi.