Praktisk pædagogisk støtte

Tlf. 30 30 51 13

Praktisk pædagogisk støtte

Den praktiske pædagogiske kerneopgave er at:

  • Være til stede og indgå praktisk i de udfordringer, familien har
  • Afdække og skabe nye perspektiver i forhold til nye handlemuligheder

Den praktiske pædagogiske støttepersons fokus er at:

Gå praktisk ind i problemløsning sammen med familien, fx. I forhold til at sikre at børn kommer i skole og institution, skabe og opretholde en hensigtsmæssig struktur i hverdagen m.m.