Rådgivning og vejledningsforløb

Tlf. 30 30 51 13

Rådgivning og vejledningsforløb

Vejlederens vigtigste kerneopgaver er at:

  • Motivere og vejlede ud fra familiens egne erfaringer og ressourcer
  • Støtte til forældrerollen
  • Styrke forældre/barn relation

Vejlederens arbejde er:

Støtte og sparring med løsningsfokuseret tilgang til at løse konkrete og afgrænsede problemstillinger, som har indflydelse på barnet, eller den unges trivsel.

Yde vejledning om børns og unges udvikling og behov. Understøtte samtaler med hele familien, med udgangspunkt i den narrative tilgang.

Fokus på værdier og ønsker om forandringer, med realistiske mål for fremtiden.