Samvær

Samværskonsulenten kerneopgaver er at:

  • Støtte op om samværet mellem anbragte børn og forældre
  • Med udgangspunkt i samværsafgørelsen støttes eller overvåges samværet
  • Sikre at rammen er afstemt i forhold til barnet og at den opretholdes
  • Sikre kvalitet i samværet

Samværskonsulentens fokus er at:

Skabe et trygt rum hvor barnet kan opretholde kontakten til sine forældre under anbringelsen.

Samværskonsulenten forbereder samværet med forældrene på forhånd, så det er afstemt i forhold til barnet, eksempelvis en aktivitet, i forhold til reaktioner fra tidligere samvær mm.

Efterfølgende laver konsulenten opfølgning med forældrene med det formål, at skabe de bedste forudsætninger for et positivt og udviklende samvær.

Der afleveres samværsrapport til kommunen.