Socialfaglig undersøgelse

Tlf. 30 30 51 13

Socialfaglig undersøgelse § 50

Socialkonsulentens vigtigste kerneopgave er at:

  • Afholde samtaler med familien både enkeltvis og samlet
  • Lave resume af sagsakter
  • Indhente information fra andre professionelle omkring familien
  • Observere samspillet i familien
  • Overholde gældende tidsfrist

Socialkonsulentens fokus er at:

Afdække familiens ressourcer og udfordringer med udgangspunkt i formålet med undersøgelsen, at sikre at forholdene undersøges grundigt inden der træffes beslutning og en intervention.

Undersøgelsen afsluttes med en rapport som beskriver undersøgelsesforløbet samt en vurdering for særlig støtte.

Undersøgelsen planlægges i samarbejde med forvaltningen.