Til samarbejdspartnere

Tlf. 30 30 51 13

Videre.nu indgår i et tæt samarbejde med kommunerne for at hjælpe børn, unge og familier bedst muligt.

Videre.nu er kommunernes samarbejdspartner, der udfører opgaver i henhold til kommunens bestilling.

Vi kan rykke ud akut, står til rådighed og tilrettelægger arbejdstiden i forhold til den enkeltes behov.

Vi arbejder ud fra en evidensbaseret tilgang, leverer statusrapporter rettidigt og sikrer høj kvalitet i det skriftlige dokumentationsarbejde.

Vi skaber relationer som gør det muligt, at arbejde med de problematikker som udsatte børn, unge og familier står i.

Vi har hjulpet børn, unge og deres familier med at:
  • Skabe trivsel og udvikling
  • Skabe struktur og forudsigelighed
  • Komme tilbage til skolen
  • Påbegynde og færdiggøre en uddannelse
  • Støtte op om fritidslivet
  • Støtte, afklare og udvikle forældreevne
  • Støtte unge i at komme i egen bolig