Vores metoder

Tlf. 30 30 51 13

Vores metoder er en forudsætning for succes i vores primære opgave med at skabe varig positiv forandring.
Vores faglighed, ordentlighed og nærvær er fundamentet for Videre.nu.

Viderne.nu arbejder mentaliseringsbaseret, anerkendende og løsningsfokuseret. Vores fokus er på individets ressourcer og vi er optaget af at skabe motivation til forandring, der skaber trivsel. 

Med afsæt i den narrative tænkning er Videre.nu optaget af at skabe alternative fortællinger til de negative identitetskonklusioner, som udgør en barriere for positiv udvikling.

Videre.nu indgår i et tæt samarbejde med barnets og den unges omgivende miljø på tværs af private og professionelle fællesskaber.

En helhedsorienteret indsats ser vi som afgørende i forhold til at skabe varige forandringer.